Üvegkapu – Minden, amit a rendeletről és bevezetéséről tudni kell

Az Üvegkapu nevet kapta a 2022. január 1-jén élesedett rendelet, mely az építőipar működésének javítását és átláthatóságának növelését célozza. Beruházók, generálkivitelezők számára számos kérdést vet fel az új szabályozás: mi is pontosan az az Üvegkapu rendszer? Mikor kell regisztrálni? Kinek a felelőssége az Üvegkapu használata? Milyen kötelezettségeknek kell egyáltalán eleget tenni? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Az Üvegkapu nevet kapta a 2022. január 1-jén élesedett rendelet, mely az építőipar működésének javítását és átláthatóságának növelését célozza. Beruházók, generálkivitelezők számára számos kérdést vet fel az új szabályozás: mi is pontosan az az Üvegkapu rendszer? Mikor kell regisztrálni? Kinek a felelőssége az Üvegkapu használata? Milyen kötelezettségeknek kell egyáltalán eleget tenni?

Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!

Mi az az Üvegkapu?

Az Üvegkapu a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer részét képező informatikai rendszer, amely az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait rögzíti, anonimizált módon. A rendszer ezeket az adatokat a rendeletben meghatározott szervek és nyilvántartások számára hozzáférhetővé teszi.

A kormányrendelet alapján az Üvegkapu használata kötelező a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, legalább 700 millió Ft becsült értékű építési beruházás kivitelezése során. Ennek értelmében a 2022. január 1-ét követően induló építési-beruházási célú közbeszerzési eljárásokban az építőipari cégeknek naprakészen nyilván kell tartaniuk az építési területre belépők ki- és belépési adatait. Ezen adatok rögzítése kizárólag beléptetőrendszer használatával történhet.

A kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.-t jelölte ki. A tárhelyszolgáltató szerepét a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t tölti be.

Az Üvegkapu felépítése és működése.
Forrás: www.datrak.hu

Mi az Üvegkapu célja?

A jogalkotók szerint az Üvegkapu bevezetése elsődlegesen az építőipari foglalkoztatás fehérítését szolgálja. Célja az ágazat működésének javítása, átláthatóságának növelése és a jogkövetés ösztönzése.

Az Üvegkapu lényege, hogy valós idejű információk álljanak rendelkezésre arról, hogy egy adott építési területen éppen hányan és kik dolgoznak, milyen adó- és járulékfizetések mellett. Az adóhatóság a bekerült adatokat összevetheti az egyéb adatszolgáltatásokból rendelkezésre álló információkkal. Az ily módon előszűrt, problémás vállalkozásoknál ellenőrzésekre lehet majd számítani.

Kinek a felelőssége az Üvegkapu használata?

Fontos tudni, hogy a közbeszerzés során a nyertes ajánlattevő felelőssége az Üvegkapu használata.

Érdemes szem előtt tartani továbbá, hogy az ajánlattevőnek már az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Továbbá a közbeszerzési dokumentumokban a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíteni kell, hogy a nyertes ajánlattevő köteles biztosítani az Üvegkapu alkalmazását.

Az ajánlatkérő az e-építési naplóból győződhet meg arról, hogy a nyertes ajánlattevőként szerződő fél valóban regisztrált-e az Üvegkapuba és azt ténylegesen alkalmazza-e.

Milyen esetben kell regisztrálni a rendszerben?

Felmerül a kérdés, hogy az Üvegkapu kötelező jellegű használatát a tényleges szerződéses érték vagy a közbeszerzés becsült értéke határozza meg?

A rendelet egyértelműen fogalmaz: a becsült értékből kell kiindulni. Egy olyan szerződés esetén például, amelyben az ellenszolgáltatás értéke 650 millió forint, de a szerződést megelőző közbeszerzés becsült értéke 750 millió forint volt, az Üvegkapu alkalmazása kötelező!

A fentiek értelmében nemcsak az építési tevékenységet végző vállalkozó kivitelezők lesznek érintettek. A kivitelezést elősegítő, illetve a kivitelezési tevékenységet az építési munkaterületen kiegészítő vagy kiszolgáló, ún. kapcsolódó tevékenységeket is az Üvegkapura történő regisztrációval lehet majd végezni. Ide tartozhat például az őrzés-védelem vagy a takarítás.

Az Üvegkapu regisztráció menete

Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor. Az építtető köteles megjelölni, hogy a beléptetőrendszer telepítését beléptetőkapu, beléptetőpont vagy a beléptetést biztosító alkalmazás elhelyezésével fogja-e megvalósítani.

Ezután az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban rögzített adószámok érvényességét. Az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu használatáról. A fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján az Üvegkapu a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló regisztrációs aloldalt hoz létre. A beruházásban részt vevő valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a szerinti tartalommal. A foglalkoztatottak regisztrációjáért is a foglalkoztató a felelős.

Érdemes tudni továbbá, hogy az Üvegkapu használatával kompatibilis eszközök kiépítéséért és üzemeltetéséért a fővállalkozó kivitelező felel.

Az Üvegkapu és az azzal kompatibilis beléptetőrendszer használata kötelező a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, legalább 700 millió forint becsült értékű építési beruházás kivitelezése során.
Forrás: Power Biztonságtechnika

Az építkezésen való tartózkodás naplózásának szabályai

Az Üvegkapu rendszerben rögzíteni kell:

● foglalkoztatott esetében a személy nevét és adóazonosító jelét, szakági tevékenységét, az építési munkaterületre való be- és kilépésének időpontját, illetve a foglalkoztató adószámát;
● vendég esetében a személy nevét, a személyazonosításra alkalmas okmány azonosítóját, az építési munkaterületre való be- és kilépés időpontját, valamint a belépés célját.

Az Üvegkapu az építkezésen foglalkoztatottak és vendégek naplózott tartózkodási adataiból automatikusan az előző munkanapra vonatkozó napi bejegyzést generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

Az üzemeltető a személyes adatok védelme érdekében köteles az Üvegkapuba kerülő be- és kilépési adatokat titkosítani, valamint a személyes adatok megismerésére jogosult szerv számára a titkosítás feloldására szolgáló kulcsot biztosítani.

Minden olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Amint az Üvegkapu eszközei ismét használhatóak, az adatokat 24 órán belül kell az Üvegkapu rendszerének e célból kialakított felületén utólag rögzíteni.

Forrás: Power Biztonságtechnika

Mikortól kell alkalmazni az Üvegkapu rendelet szabályait?

Az Üvegkapu rendelet kizárólag a 2021.12.31. után megindult közbeszerzési eljárásoknál lép érvénybe.
Amennyiben keretmegállapodást követően verseny újranyitására 2022. január 1-jét követően került sor, az nem minősül új közbeszerzési eljárásnak, vagyis nem kell az új előírásokat alkalmazni.

Ugyanez a szabály az irányadó a keretszerződésre irányuló közbeszerzések esetén is, mivel az eljárást megindító felhívás feladása jelenti a közbeszerzés megkezdését.

Érdemes tudni továbbá, hogy a regisztráció időpontját tekintve nem az építési napló nyitása vagy az építési munkaterület átadása számít, hanem a kivitelezés megkezdése. A pályázat kiírásától számítva ez az idő akár fél év is lehet nagyobb volumenű közbeszerzési eljárások esetében. Következésképp az Üvegkapu használatát várhatóan leghamarabb 2022. júniusától kell megkezdeniük az építőipari cégeknek.

Mindenképpen jó hír, hogy az Üvegkapu rendelkezéseinek megsértése miatt 2022. július 1-jéig nem köthető ki szankció.

Hogyan zajlik az ellenőrzés?

Az Üvegkapu használatát az állami adóhatóság, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint az építésfelügyeleti hatóság ellenőrizheti.

A rendszer használatával kapcsolatos megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja. Érdemes tudni, hogy amennyiben az Üvegkapu rendszerben rögzített információk a más módon felvett jelenléti adatoktól eltérnek, az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a tényállás más alkalmas módon nem tisztázható.

Üvegkapu-kompatibilis beléptetőrendszer telepítése

Ahogy cikkünkből is kiderül, a büntetések elkerülése érdekében mindenképpen érdemes olyan beléptetőrendszert telepíteni, mely képes a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatást nyújtani az Üvegkapu számára.

Vannak cégek, akik már előrelátóan felkészültek arra, hogy segítsék a kivitelezőket az új rendszer bevezetésében. Az EXTRICO megoldásai maximálisan eleget tesznek az új szabályozásoknak. Partnereinkkel együtt már hónapokkal ezelőtt azzal a célkitűzéssel indítottuk útjára ezt az új beléptetőrendszer-kialakításunkat, hogy levegyük a beruházók válláról az új jogszabályi előírások teljesítésével járó terheket is!

Továbbá innovatív beléptetőrendszereink kialakítása során különös hangsúlyt fektetünk cége speciális igényeinek megismerésére. Az integrált beléptetőterminál elvégzi a személyi azonosítást, és ellenőrzi a munkára való alkalmas állapotot. Megtalálható benne biometrikus azonosítás-arcfelismerő terminál, illetve digitális alkoholszonda-modul, mellyel könnyen és gyorsan megállapítja a véralkoholszintet a kilélegzett levegőben mért alkohol mennyisége alapján. Részét képezi továbbá a munkavédelmi modul (egyéni védőfelszerelés ellenőrzése, védősisak és láthatósági mellény) és a – sajnos még mindig jelen lévő pandémiás helyzetben fontos – testhőmérséklet-mérés is. Mindez mobilapplikációval és beléptetőkártyával is működik. Felbecsülhetetlen előny, hogy a rendszer veszély esetén figyelmeztet mindenkit, illetve segíti és ellenőrzi az evakuációs folyamatot is.
Így az Üvegkapu rendeletnek eleget tevő, valamint az Ön számára legmegfelelőbb és legkorszerűbb műszaki megoldásokkal segíthetjük beruházásának sikerét!


Kérjen tőlünk egyedi ajánlatot

Ha már régóta keresi a hosszú távon is megbízható megoldást személyi- és vagyonvédelmével, riasztó- és kamerarendszereivel, beléptetési megoldásaival és tűzvédelmi rendszereivel, informatikai hálózataival, vagy napelemes rendszereivel kapcsolatban, akkor kérjen tőlünk 100% a cége igényeire szabott ajánlatot.

További cikkeink

Tűzvédelmi rendszer – Meghatározó pont minden cég életében

Egy megfelelően kiépített tűzvédelmi rendszer nemcsak a kifejezetten tűzveszélyes épületek területén jelent megbízható védelmet, de bármely iroda, raktárépület, logisztikai épület vagy üzlet biztonságát tekintve is az egyik legfontosabb beruházásnak számít.

Amennyiben cégvezetőként vagy műszaki felelősként éppen egy új tűzvédelmi rendszer kialakítása előtt áll, vagy régi rendszerét szükséges lecserélni, érdemes velünk tartania: az Extrico szakértői csapata ugyanis fényt derít arra, mi mindent érdemes észben tartani egy ilyen beruházás előtt!

Tovább olvasom »

Biztonságos munkavégzés érintésmentes lázméréssel

A koronavírus okozta veszélyhelyzet hazánkban szerencsére feloldásra került, de a munkavégzés és a közösségi érintkezések terén továbbra is érvényben maradnak intézkedések. Ez új fejezetet nyit az épületüzemeltetés terén, hiszen a munkahelyeken, rendezvényeken, repülőtereken vagy iskolákban való biztonságos részvétel nemcsak a kézfertőtlenítők használatával és a kötelező maszkviseléssel, hanem fejlett technológiai eszközök segítségével is támogatható.

Tovább olvasom »

„B” kategóriás irodaházak: a technikai felújítás létkérdés

Pezseg az irodapiac, sosem látott rekordokat döntenek az üresedési ráták, a bérbeadók helyzete pedig mondhatni kiváló. Azonban az „A” kategóriás irodapiac lehetőségei az építkezések dacára nem fedi le a bérlői igényeket, így a kisebb vagy árérzékenyebb bérlők a „B” kategóriás vagy régebben épült irodaházak felé kénytelenek fordulni. De mi a helyzet a „B” kategóriás irodaházakkal? Mennyire felelnek meg egy modern cég igényeinek az ilyen épületek? A technikai fejlődést látva a modernizációs kényszer ezeket az épületeket sújtja legnagyobb mértékben – azonban egy teljes körű gyengeáramú felújítás esetén nyugodtan versenybe szállhatnak a bérlőkért!

Tovább olvasom »